Moda - co dziś na siebie włożysz?


Reklama obecna jest w najrozmaitszych dziedzinach życia społecznego, jednak tym, wokół czego zatacza najszersze kręgi jest moda. Podobnie jak w przypadku reklamy, moda również pełni funkcję transmisji kulturowej. Według autorów Psychologii konsumenta i reklamy definiować modę można na dwóch płaszczyznach: wąskiej i szerokiej:

W przypadku pierwszym, gdy rozumiemy modę w sposób potoczny, mówimy o elementach ubioru, ozdobach i dodatkach (np. odzież, biżuteria, galanteria skórzana, etc.), które służyć mają ogólnej atrakcyjności ciała, fizyczności.

W znaczeniu drugim, szerokim, moda jest narzędziem wyrażania siebie, swojego "ja" (także pozycji społecznej), poprzez posługiwanie się przedmiotami - symbolami powszechnie uznawanymi za cenione. Zaliczyć tu wypada takie dziedziny kultury jak na przykład architekturę (prekursorzy nowych form i technologii w budownictwie), sztukę, trendy żywieniowe czy wreszcie wygląd zewnętrzny [13].

Moda tak rozumiana będzie zespołem zachowań (charakterystycznych przede wszystkim dla konsumeryzmu), które czasowo i sytuacyjnie przejmowane przez ludzi czynią ich identyfikowanymi społecznie (np. szerokie spodnie, szara bluza z kapturem i włosy przycięte krótko stanowią wyraz aktualnie panującej mody w kręgach skomercjalizowanych subkultur hiphopowych; warto zaznaczyć, że mowa tutaj o subkulturze, która wyszła z podziemia i wchłonięta została przez rynek muzyczny).

U Simmel'a moda jest niczym innym jak naśladownictwem konkretnego przykładu, które ma na celu zaspokojenie potrzeby adaptacji społecznej. Jednostka podlegająca modzie podąża tą samą drogą, co pozostali, pomnaża przesłanki stylu dając przykład innym ludziom, niczym kolejne ogniwo łańcucha znaczeń w strukturze organizacji społecznej. Dwie podstawowe funkcje mody: jedność i segregacja, choć na gruncie logicznym ze sobą sprzeczne, współzależą, nie mogą istnieć oddzielnie [14]. Każdy człowiek pragnie być członkiem wspólnoty, a jednak podkreślać swoją indywidualność i wyjątkowość.

Nie dziwi zatem fakt, że trzy fazy występujące w procesie mody: wprowadzenia, akceptacji i zaniku, wskazują na to, że moda jest zjawiskiem dynamicznym i podlegającym ciągłym zmianom [15]. Rzecz jasna istnieją takie kategorie mody, w których proces ten jest powolny i stosunkowo trudno obserwowalny


tzw. mody intelektualne, np. moda na określony sport; przede wszystkim w sporcie wyczynowym - wszak moda na deskorolkę czy hulajnogę ma raczej źródło w mechanizmie potrzeb zewnętrznie kreowanych). Lecz istnieją i takie obszary mody, w których do czynienia mamy ze zmianą błyskawiczną (zachodzi nieprzerwanie, na zasadzie kumulacji trendów, nowe zastępuje stare, np. modny ubiór czy fryzura: w czerwcu włosy krótkie, a' la artystyczny chaos, w lipcu i sierpniu długie proste, a we wrześniu cieniowane do ramion.

Rozróżnić można dwa główne typy trendów (elementów mody): cykliczny i klasyczny. W przypadku pierwszym jednostka adaptuje się do stylu progresywnego lub bardziej ekstrawaganckiego w danym zakresie. Przypadek drugi natomiast opiera się na konserwatywnym dążeniu do zachowania tradycyjnych wzorców oraz naturalnych tworzyw (materiałów). Chodzi tu na przykład o stroje stonowane, jakościowo dobre i sprawdzone, takie, które przywodzą na myśl zastane wartości kulturowe (np. elegancja, naturalność) [16]. Należy podkreślić duże znaczenie tego typu trendów w kwestii prestiżu jednostki, jej wysokiego statusu społecznego i zamożności. Z punktu widzenia nauk socjologicznych ta kategoria jest o tyle istotna, że w ponowoczesności dotyczy coraz szerszego kręgu ludzi (patrz: umasowienie luksusu).

   
 [13] Jachnis A., Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 366.
[14] Magala S. Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 182-183.

[15] Jachnis A., Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 367.

[16] Tamże.

Księga gości  Forum  Chat   Napisz do mnie (e-mail)  O autorze

   
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.socjologia.wlanet.pl

Powielanie i wykorzystywanie zawartych na tych stronach materiałów możliwe jest za zgodą autora

Rozmownik Chat
__________________________________________________________________________________________________

Liczniki agnat.pl